-- Elektroinstalacije jake struje --

elektroenergetski razvod • izrada elektroormara • besprekidno napajanje
agregatsko napajanje • kompletna niskonaponska instalacija objekata

-- Elektroinstalacije slabe struje --

sve signalne instalacije u industriji ( obične i vatrootporne ) • strukturno kabliranje (LAN) • fiber optic (spajanje optičkih mreža) • interfona i razglasa • videonadzor • audio i video portafoni • protuprovala • dojava požara • detekcija plinova